trŽáci deváté třídy naší školy se v pátek 6. 10. zúčastnili prezentace středních škol a firem s technickými obory a řemesly. V době kdy čelíme naprostému nedostatku technicky vzdělaných lidí je toto setkání důležité a pokouší se vzbudit u mladých lidí zájem o technické obory. Dokázat, že techniky není třeba se bát, ale zjistit, že je zajímavá a díky ní lze získat ve svém životě velké uplatnění. Toto bylo patrné na nabídce firem, které lákají děti na technické obory finanční částkou, kterou lze při studiu získat. Věříme, že si naši deváťáci vyberou ten správný obor, který splní jejich představy.

Další možnost seznámit se s obory budou mít žáci a jejich rodiče na prezentaci středních škol, která se uskuteční v prostorách naší základní školy 21. listopadu 2017 od 15 h.

Mgr. Olga Černá Šamšová

Poslední příspěvky