Letos se někteří žáci z naší třídy zúčastnili Tříkrálové sbírky. Vybírali pkorunaeníze na chudé a nemocné děti a na chudé maminky. Chodili od domu k domu, zpívali koledy a na dveře psali K + M + B jako Kašpar, Melichar a Baltazar. Kdo chtěl přispět, tak přispěl. Snad vybrali hodně peněz, aby jim pomohli. Děti dostaly bílý plášť a červenou šálu, které musely mít na s3kobě. Ve výtvarné výchově jsme si vyrobily korunu. Strašně se povedla Natce Brůnové. I další děti měly hezkou korunu, např. Michal Dušánek, Katka Výravová, Eliška Richterová, Míša Suchá, Monika Martincová a Eva Cyteráková. Po skončení akce šli koledníci na městský úřad, kde dostali teplý čaj a cukroví.

T. Strižová, F. Hemerka, E. Richterová, D. Anderlová, 7. tř.

Poslední příspěvky