Naše škola se letos již tradičně zapojila do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Diecézní charita Litoměřice. Cílem sbírky je pomoci potřebným v místě, kde se koleduje. Výtěžek letošní sbírky pomůže například nákupem kojenecké výživy pro azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou, nákupem kompenzačních pomůcek pro Domov sv. Zdislavy v Litoměřicích, nákupem léků nad rámec zdravotního pojištění pro Hospic sv. Štěpána, úhradou léčebných masáží pro dvou a půl letého chlapečka z Libochovic, které nehradí pojišťovna, nákupem školních pomůcek pro znevýhodněné děti a spoustě dalším potřebným. Část peněz bývá využita i na pomoc dětem z naší školy.

V Třebenicích koledovali Tři králové 6. ledna. Do kasiček se podařilo vybrat celkem 8 420,- Kč. Za příspěvky touto cestou našim občanům děkujeme.

Poděkování patří i všem králům, kteří v mrazivém lednovém počasí putovali s kasičkami od domu k domu, koledovali a obdarovávali dobré lidi požehnáním, cukříkem a kalendáříkem. Diecézní charita Litoměřice pro ně uspořádala volné bruslení králů v Kalich aréně v Litoměřicích.

http://dchltm.cz/trikralova-sbirka/.

P1210208

Poslední příspěvky