V letošním školním roce se žáci naší školy již tradičně zapojili do Tříkrálové sbírky, kterou v Třebenicích pořádá Diecézní charita Litoměřice. Ve čtvrtek 9. ledna 2020 se po budovách školy a do ulic města rozběhly tři trojice koledníků, aby všem přinesly radost a popřály zdraví a štěstí po celý rok. Lidé jim pak mohli přispět dobrovolným darem do zapečetěných pokladniček.  Finanční příspěvky pomohou nemocným či postiženým lidem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným. Diecézní charita již několik let poskytuje podporu i žákům naší školy. Koledníci jako poděkování za příspěvek rozdávali cukříky, kalendáříky a na dveře křídou psali požehnání K†M†B†2020. Všude se setkali s vlídným přijetím a ochotou pomoci dobré věci. Někteří lidé dokonce obdarovali naše koledníky sladkou odměnou. Diecézní charita Litoměřice pak pro své koledníky připravila v litoměřické Kalich aréně odpolední bruslení zdarma.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Třebenicích byl krásných 10 508 Kč. Děkujeme všem, kteří dětem do kasiček přispěli.

 

Více informací na:

https://dchltm.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2020/

a

https://dchltm.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2020/vysledky-koledovani-v-obcich/

 

Naši koledníci měli především radost, že mohou pomáhat svému okolí, že jejich dobrovolná činnost přináší užitek druhým lidem. ­ Při dobrovolné práci člověk získává trvalejší hodnoty, jako je dobrý pocit ze smysluplné práce, nové dovednosti a nezapomenutelné zážitky a zkušenosti. ­

 

Poslední příspěvky