Sbírka se uskutečnila v Třebenicích 13. 1. 2015 v dopoledních hodinách za pomoci dobrovolníků z naší školy.

Výtěžek sbírky v Třebenicích je  11 216,- Kč.

 Diecézní charita Litoměřice zve všechny krále, kteří koledovali během Tříkrálové sbírky 2015 v Třebenicích, na bruslení králů, které proběhne v sobotu 7. února 2015 od 15.45 do 17.45 hodin v Kalich aréně v Litoměřicích, Zahradnická 28.

      Vstup je poděkováním pro koledníky. Jako vstupenka poslouží zahřívací polštářek s logem Charity, který jako dárek dostal každý král. Proto si všichni nezapomeňte polštářek na bruslení vzít.


     

Poslední příspěvky