Volby se konají každé čtyři roky proto, aby se zvolil kandidát vhodný pro naši zem. My jsme si ve třídě v rámci VO udělali vlastní volby, které měly smyšlené kandidáty.

První hodinu jsme si ve skupinách vytvořili „plakáty“, na kterých bylo napsáno, čím by byl náš kandidát vhodný pro naši školu a co by udělal ve prospěch naší třídy. Napsali jsme k němu hlavní informace, jeho vlastnosti a čím by se chtěl jednou vyučit.

Za týden jsme své kandidáty představili ostatním a vše jsme potom měli pověšené na nástěnce, abychom si mohli informace o kandidátech kdykoliv přečíst. Práce nám šla lehce, i nás bavila. V této hodině jsme si řekli také něco o státním občanství, které je důležité pro každého voliče.

Týden nato jsme si ze třídy udělali volební místnost, ve které byla volební urna, plenta a tři lidé, kteří dohlíželi na to, aby měl každý volební lístek a „občanský průkaz“, který nám vyrobila paní učitelka. Volební komise si odškrtla každého voliče, pak jsme šli za plentu, tam zakroužkovali vhodného kandidáta, přešli k urně a vhodili dovnitř v obálce lístek. Komise spočítala hlasy a potom nám řekla, kdo vyhrál.

Tato práce se nám velmi líbila, protože nám dala do života rady, co máme dělat, až půjdeme k volbám. Bylo to velice hezké, naučné a zajímavé a jsme rádi, že se něco takového ve třídě uskutečnilo. Až mi bude 18 let, určitě budu volit, protože je to super věc.

Radek Běloch, Karolína Gerstnerová

 

Na ostatní fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.

Poslední příspěvky