STRAVNÉ

stravné je nutné platit INKASEM

 • Zřízení inkasa pro stravné v ŠJ                               
 • Inkaso zřídíte ve prospěch účtu č.: 94-3509380257/0100
 • Bez variabilního symbolu , povolit neomezeně
 • Limit inkasa:
 • MŠ dítě : 1000,-Kč
 • Odhlašování a přihlašování jídla na stravovani.mobi.cz

ŠKOLNÉ

 • Na placení školného si zřiďte trvalý příkaz od září do června
 • Platba úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2022
 • !!!!!!! Pouze bezhotovostně na účet školy č.  94-3509380257/0100

Částka na školní rok 2022/2023

 • činí  230,– Kč  za měsíc  a je splatná k 15. dni v měsíci
 • Variabilní symbol 2649, do poznámky pro příjemce uvedete jméno dítěte (bez toho nebude platba spárovaná a budete vedeni jako dlužníci).
 • Školní rok se rozumí od 1.9.2022 – 30.6.2023  na hlavní prázdniny se úplata za předškolní vzdělávání platí v jiné výši a tu vám sdělíme v průběhu května 2023.

 Předškoláci  a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání neplatí!!!!!

 

Poslední příspěvky