Škola pro udržitelný život – zpráva o projektu

1. zpráva o průběhu realizace projektu – začínáme: Začátkem dubna s realizací projektu jako první začal pan školník s chlapci z 9. ročníku (Tomášem Bacílkem, Davidem Fidlerem a na zacatekMartinem Mikšem). Zanedbaný pozemek se musel nejprve uklidit –  a nebyla to jednoduchá práce. V trávě byly zabetonovány kovové tyče, zbytky bývalého plotu. Pod zemí se pak ukrýval „poklad“ – obrovské žulové kvádry, které kdysi dávno sloužily jako obruba pískoviště pro mateřskou školu. Vykopat je ze země a přemístit – to byla práce jen pro pořádné chlapy. Ale povedlo se. Na pozemku se nacházely také zbytky kmenu z poraženého stromu. Ty jsme využili – pan školník nám do nich vyhloubil díry, ve kterých jsme z netřesků a rozchodníku vytvořili malé miniskalky.

2. Projektový den Den Země (v naší škole 29. 4. 2016): Den Země jsme letos pojali velmi pracovně – s cílem, „aby po nás něco hodnotného ve škole, ve městě a jeho okolí (prostě na Zemi) zůstalo“. Připraveno bylo celkem 10 ekodílen, z nichž si žáci mohli zvolit. Dvě dílničky se podílely na úpravě školní zahrady na I. stupni.  Chlapci z 8. ročníku nejprve rozmístili kmeny stromů po okraji pozemku, dívky ze 6. třídy z nich pak vytvořily miniskalky. Potom se kluci vrhli na „vykutání“ posledního žulového kvádru a posledního plotového sloupku. Zapotili se tedy den zemepořádně, využili dokonce i své znalosti z fyziky. Pochvalu si zaslouží také Petr Zázvorka, který všemi svými silami téměř celé dopoledne odstraňoval zbytky náletových dřevin. Někteří chlapci mezitím zryli záhon před školními šatnami, který pak dívky osázely keříky svídy. Pak vyhloubili dvě jámy pro mladé stromky – javor a jasan. Po zbytek dne už moc sil nezbývalo, přesto se všichni společně střídali u rytí pozemku, rozbíjení drnů, vybírání kamenů a zalévání vysázených keříků a stromků. Přestože jsme nestihli zrýt celý pozemek, udělali jsme pořádný kus práce. Neměli bychom zapomenout, že k realizaci našeho projektu přispěla i ekodílna, která pracovala s paní vychovatelkou Bolechovou v keramické dílně. Její účastníci nám totiž připravili krásné keramické cedulky k rostlinkám. Do zahrady je umístíme až na závěr celého projektu.

3. Pracovní výchova:  V dalším budování školní zahrady pokračujeme v hodinách pracovní výchovy. Zatím je tu práce jen pro zdatné žáky z II. stupně, ale určitě už brzy zapojíme i menší děti. Potřebujeme ještě dorýt a dočistit zbytek zahrady, abychom se mohli pustit do stavby zvýšených záhonů a kompostéru. Ty již máme připravené pod přístřeškem. Současně stále pracovni vychovazaléváme stromky, keříky a miniskalky. Tak jen aby nám i nadále přálo počasí.   Bohatou fotodokumentaci k projektu si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich webových stránkách: http://zstrebenice.rajce.idnes.cz/

 

 

 

 

 

 4. Brigáda rodičů a členů zapsaného spolku Český granát – 21. 5. 2016:

V sobotu 21. května 2016 ve 14.00 hodin se konala na budoucí školní zahradě brigáda rodičů a členů zapsaného spolku Český granát. Rodiče přivedli i děti z 1. stupně – malé pomocníky, kteří brigada (11)pomáhali s nakládáním drnů do kbelíků a stavebních koleček. Víc je ale bavilo zalévání. Nejvíc práce tu bylo pro tatínky: odvozili suť, drny a další nepořádek před školu, odkud si hromadu odpadu odvezou v pondělí zaměstnanci Městského úřadu v Třebenicích. Někteří také pokračovali v rytí pozemku, maminky pak rozbíjely a odnášely drny a vykopané kameny. Kromě rytí bylo potřeba také srovnat terénní nerovnosti. A pak už se konečně začalo budovat – tatínkové smontovali ohrazení vyvýšených záhonů z kulatiny a dovnitř umístili folii. Ke stromkům byly přidány opory z kůlů. Teď je pozemek připravený k navezení nové zeminy. To už je zase úkol pro velké kluky do pracovní výchovy.

Počasí nám přálo, práce šla od ruky, a tak jsme si slunečné odpoledne užili. Nechyběla ani káva a malé občerstvení pro všechny zúčastněné, kterým tímto velmi děkujeme.

5. Přivezli nám zeminu – 6. 6. 2016:

 V pondělí 6. června nám firma SONO PLUS Čížkovice přivezla 8 tun recyklované zeminy. Protože je pozemek školní zahrady pro dopravu nepřístupný, složili nám celou hromadu před vchodem do školy. Naštěstí máme v 8. a v 9. třídě pár pořádných chlapů, kteří si s hlínou hravě poradili. Půjčili jsme si 4 stavební kolečka a pár lopat a pustili se do práce. Odvozit 8 tun průjezdem a po schodišti na zahradu trvalo asi 3 hodiny. Pak ještě kluci hlínu uhrabali a zarovnali terén. Bohužel jsme zjistili, že zeminy je málo (i když zpočátku to tak nevypadalo) a na některé části zahrady se vůbec nedostalo. A tak si celou akci zopakujeme ještě jednou v pátek.

P1190776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sázíme a zaléváme:

Konečně je na školní zahradě práce i pro žáky z I. stupně. Vysázeli jsme si oba vyvýšené záhony – jeden je bylinkový a druhý okrasný. Při sázení jsme si o rostlinkách s paní učitelkou povídali. Dozvěděli jsme se jak se bylinky a květiny jmenují, ale také jak se o ně máme správně starat, aby se jim u nás dařilo. V dalších týdnech až do prázdnin je budeme chodit pravidelně zalévat a pozorovat, jak nám rostou a jak kvetou. Bylinky si ochutnáme a povíme si, k čemu se využívají. Na podzim, až nám trochu povyrostou, je využijeme při vaření ve školní kuchyňce, která se nachází hned vedle naší školní zahrady.

V pátek 17. června nám firma Lesunion dovezla mulčovací kůru mezi keříky. Zrovna pršelo, ale deváťáci i přes nepřízeň počasí kůru odvozili na zahradu. Také už tu máme krmítka pro ptáčky, vyseli jsme luční směs a pan školník postupně skládá zahradní domek na nářadí.

P1190879

P1190898

 

7. Slavnostní otevření školní zahrady 22. 6. 2016:

 Ve středu 22. června 2016 nastal ten nejdůležitější den budování naší školní zahrady. Vše, co jsme mohli udělat, je již hotovo. Nyní se budeme o zahradu starat, aby nám rostlinky pěkně rostly. My je pak budeme využívat v hodinách přírodovědy, v pracovní výchově nebo třeba v kuchyňce při kroužku vaření. Těšíme se, že si na zahradě třeba zacvičíme nebo něco nakreslíme ve výtvarné výchově. Nebo si tu s paní učitelkou budeme číst. A se školní družinou nebo v zájmových kroužcích si tu budeme hrát a soutěžit.

Na slavnostní otevření školní zahrady jsme pozvali rodiče, zástupce Městského úřadu v Třebenicích a členy zapsaného spolku Český granát. Navštívil nás také Ing. Martin Vlček z Centra ekologické výchovy Sever Litoměřice. Paní starostka slavnostně přestřihla pásku a my jsme pak všem přítomným zahradu představili. Pro nás děti byly připraveny různé naučné aktivity, přírodovědný kvíz a tvořivá dílnička. Za splněné úkoly děti dostaly drobné odměny a veselý diplom. Ve výtvarné dílničce jsme si s paní Bolechovou vyrobili krásnou kytičku do našich záhonků. A na závěr jsme dostali svačinku. Pro všechny účastníky pak bylo připraveno občerstvení. Výborné koláčky nám přinesla paní starostka Martina Patrovská. Paní Hana Husáková nám pak celou akci zdokumentovala. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

1

2

8. Závěrečné setkání programu Škola pro udržitelný život

V pondělí 27. 6. 2016 se v Informačním centru OSN v Praze uskutečnila konference programu ŠUŽ, na které byly představeny jednotlivé finančně podpořené projekty v roce 2016. Potěšilo nás, že jsme se dostali mezi 12 podpořených projektů z celé České republiky. Na setkání jsme si připravili poster a prezentaci, které byly podkladem pro představení celého našeho projektu. Projekt ostatním podpořeným školám představily Káťa Vaňková ze 6. třídy a Bára Pospíšilová z 2. A. Seznámily všechny zúčastněné školy s naším záměrem a s cílem, kterého jsme chtěli vybudováním naší školní zahrady dosáhnout. Vyzdvihly hlavně práci chlapců z 8. a 9. třídy a dívek ze 6. třídy. Ti měli na realizaci projektu největší podíl. Jinak se nám ale do naší práce postupně podařilo zapojit téměř všechny žáky včetně školní družiny.

Současně nás ale zajímaly také projekty ostatních škol. Povídali jsme si o tom, co se nám dařilo nebo naopak nedařilo realizovat. Jaké má kdo zkušenosti se spoluprací s obecním úřadem, s rodiči, s místními spolky, s ostatními učiteli. Načerpali jsme spoustu inspirace a dostali chuť do další práce. Zjistili jsme, že i na jiných školách jsou žáci a učitelé velmi aktivní ve vztahu ke škole a obci. Záleží jim na tom, v jakém prostředí žijí a těší je, že mohou dění v obci nebo vzhled svého okolí osobně ovlivnit. Třeba se nám v rámci programu „Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme aneb místně zakotvené učení v praxi“ podaří časem realizovat i další projekty.

Stále totiž platí: Když si něco vybudujeme sami, víme, kolik nás to stálo úsilí a mnohem více si toho vážíme.

P1190931

P1190938