DOTACE: ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Název mikroprojektu: „Odpočinkové místo pod starou vrbou“

 Celkové náklady: 10 000,- Kč

Plánovaná doba realizace: od 15. 11. 2016 do 15. 12. 2016

lov

V městem postupně budovaném parku, který vzniká na pozemku mezi zdravotním střediskem a mateřskou školou, se nachází stará rozložitá vrba. Ve stínu tohoto dominantního stromu jsme vytvořili příjemné místo k posezení a odpočinku s výhledem na hrad Košťálov. V blízkosti stromu jsme zajistili instalaci lavičky a dřevěné knihobudky. Zákoutí jsme doplnili záhonem s bylinkami a krmítkem pro ptáky. Odpočívadlo tak plní i vzdělávací funkci. Umožňujeme kontakt veřejnosti s literaturou (knihobudka), přispíváme ke smysluplnému trávení volného času. Díky vysázeným bylinkám s popiskami se zde zájemci mohou poučit v oblasti rostlin, bylinky ochutnat, případně si je utrhnout a vyzkoušet v kuchyni. Především staří lidé, maminky s dětmi nebo děti z mateřské školy na vycházce zde mohou přikrmovat ptactvo v zimním období a současně ptáky pozorovat a poznávat. Knihy v knihobudce si lidé mohou číst na místě (při posezení na lavičce), ale mohou si je i půjčit domů a po přečtení vrátit (případně vyměnit za jinou knihu). Případně mohou knihovničku i sami doplňovat.

Realizací projektu jsme také chtěli upozornit na význam starého stromu, na jeho pozoruhodný tvar, krásu a výjimečnost.

S realizací projektu nám pomohli zaměstnanci Městského úřadu v Třebenicích, kteří zabetonovali knihobudku, přivezli a sestavili lavičku a místo doplnili ještě o odpadkový koš. Paní starostka nám obstarala kmeny na ohraničení záhonu a na výrobu cedulek k bylinkám. Členové zapsaného spolku Český granát nám pak pomohli s výrobou cedulek, věnovali některé bylinky a také knihy a časopisy do knihobudky. Chlapci společně s panem školníkem zabudovali do terénu krmítko pro ptáky. Celé místo jsme uklidili (shrabali listí, odstranili odpadky, upravili záhon). Město ještě v tomto roce doplní odpočinkové místo o herní prvek – zábavný venkovní panel Piškvorky.

Žáci se realizací projektu učili vnímat životní prostředí v obci. Poznali, že se na dění v obci mohou spolupodílet a mohou je i příznivě ovlivňovat. Byli vedeni k ohleduplnosti k přírodě, ale i k ostatním občanům obce.

O místo se budeme i nadále starat – upravovat záhon, kontrolovat stav knihobudky, monitorovat její návštěvnost a doplňování knihami. Těšíme se, až na jaře strom obroste listím a zákoutí získá ještě větší kouzlo než nyní v zimě.

 

Fotodokumentace: http://zstrebenice.rajce.idnes.cz/

 

1

23Logolink SUZ - SFZP