Ochrana osobních údajů

Organizační řád
Organizační schéma školy
Směrnice k vyřizování stížností
Směrnice k ochraně osobních údajů

Základní škola:

Školní řád
pdf
Pravidla hodnocení chování žáků
pdf
Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků
pdf
Standardy řešení krizových situací
Postup při uvolňování z výuky tělesné výchovy
pdf

Mateřská škola

Školní řád mateřské školy
Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ
Stanovení výše úplaty na školní rok 2018/2019
Pokyn ředitele školy k použití úplaty za MŠ

Školní družina

Vnitřní řád školní družiny
Pravidla pro přijímání žáků
Úplata za vzdělávání ve školní družině
Stanovení výše úplaty na školní rok 2018/2019
Pokyn ředitele školy k použití úplaty za ŠD
Přihláška ke vzdělávání v ŠD
Souhlas zmocněných osob – ŠD

Školní jídelna:

 
Směrnice k provozu místnosti školní jídelny
Kalkulační vzorec pro výpočet ceny oběda v ŠJ
Směrnice o doplňkové činnosti – stravování cizích strávníků