V pátek 30.11.2018 proběhly na 1.st. ZŠ Třebenice opět vánoční dílny. Žáci společně s třídními učitelkami a rodiči ochotnými přispět nápadem a osobní pomocí vyráběli výrobky, které se prodávaly v sobotu 1.12.2018 na Vánočním jarmarku. Nákupem těchto výrobků jste přispěli škole na nákup nových, moderních pomůcek pro žáky.

Touto cestou bychom rády poděkovaly všem ochotným rodičům, jmenovitě – paním Müllerové, Klugové, Košťálové, Koubové, Gerstnerové, Kaizlerové, Veselé, Pospíšilové, Černé, Särköziové, Vokálkové, Holubové, Filousové,Hönigové, Kraftové a Limberkové.

Mgr. R.Burešová a Mgr. P.Trégnerová

Poslední příspěvky