Několik hodin angličtiny jsme věnovali v 8. třídě na vytvoření videoslovníku tématicky zaměřeného na povolání. Na vytvoření tohoto poučného videa jsme museli vydat hodně práce. Nejdříve jsme museli vytvořit zásobu slovíček označujících povolání, ke kterým jsme formulovali definice ze slovníku. Každý vytvořil prezentaci o čtyřech povoláních, které jsme poté sloučili do jedné. Poté jsme nahráli video, které nedopadlo podle našich představ, a proto jsme celé video nahráli znovu. Veliké poděkování patří Vojtovi Pucovi, který všechen natočený materiál sestříhal do této podoby:

Na videoslovníku se podíleli: Tomáš Futera, Vojtěch Peták, Vojtěch Puc, Michal Šulc, David Pašek, Tomáš Bůžek, Tomáš Zalabák, Filip Kohout, Natálie Marešová, Lucie Novotná

Poslední příspěvky