Vážení rodiče,

volba 2 členů školské rady, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků, se uskuteční v úterý 20. 11. 2018 od 16:00 do 17:00 v jazykové učebně v budově II. stupně ZŠ (Paříkovo náměstí 133). Do 12. 11. 2018 je možné zasílat návrhy na kandidáty k rukám Mgr. Ivy Bělochové na adresu školy (Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice).

Návrh musí obsahovat:

1. Jméno a příjmení kandidáta
2. Adresu bydliště kandidáta
3. Písemný souhlas kandidáta s návrhem
4. Datum, jméno a příjmení, podpis navrhovatele.

Seznam kandidátů na členy školské rady, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků, bude zveřejněn v úterý 13. 11. 2018 na vývěsce školy a na webových stránkách školy.

Mgr. Stanislav Novák

Poslední příspěvky