thumbupV průběhu září proběhla v naší školní jídelně kontrola Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje v rámci státního zdravotního dozoru.  Součástí byla také kontrola jídelního lístku, který byl dle příslušných metodik hodnocen jako výborný – je nápaditý, pestrý a sestavený podle moderních trendů ve stravování.

Naše paní kuchařky v čele s paní vedoucí školní jídelny odvádějí každý den skvělou práci, za kterou jim moc děkujeme. Níže uvádíme závěr kontroly a citace z protokolu o kontrole k jednotlivým složkám jídelníčku:

V hodnoceném jídelníčku se objevilo dostatečné množství čerstvé zeleniny a čerstvého ovoce, ovocné a zeleninové saláty, tepelně opracovaná zelenina. Dále chválíme nápaditost pokrmů (placičky z červené řepy, dýňová pomazánka, celerová pomazánka, špěnátové lasagne, ryba s brokolicí, čočka po srbsku) a zařazování dostatečného množství zeleninových a luštěninových pokrmů bez masa.

Přesnídávky a odpolední svačiny

Chválíme za skladbu svačin za sledované období. Skladba je pestrá a nápaditě sestavená. Velmi správně je podáváno ke sladkým pokrmům ovoce a k slaným pokrmům zelenina.

Polévky

Chválíme podávání zeleninových polévek. Chválíme přidávání obilninových zavářek (bulgur, vločky, jáhly, pohanka).

Hlavní jídla

Nápaditost hlavních pokrmů je výborná. Za sledované období se v jídelníčku objevily ryby a dostatečné množství bílého masa. Rovněž skladba příloh byla velmi dobrá. Chválíme zařazení bezmasých nesladkých pokrmů.

Přílohy

Chválíme zařazení celozrnných knedlíků, kuskusu a bulguru.

Zelenina a ovoce

V jídelníčku se dostatečně objevuje čerstvá zelenina a čerstvé ovoce jako doplněk k přesnídávkám a odpoledním svačinám i jako součást hlavních jídel . Do jídelníčku byly zařazeny chvályhodně i saláty.

Nápoje

V rámci pitného režimu je dětem podávána neochucená voda, ovocné a bylinkové čaje, ovocné šťávy. Pokud je nabízen mléčný nápoj, je současně nabízen i nápoj nemléčný.

 

 

Poslední příspěvky