Vážení rodiče,

v průběhu jarních prázdnin, kdy bude zcela uzavřena mateřská škola i školní jídelna, bude v těchto budovách probíhat kompletní výměna oken.

winPráce budou probíhat pod dohledem pracovníků Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, protože při manipulaci s materiály použitými ve stávající konstrukci bude pravděpodobně docházet k uvolňování minerálních a azbestových vláken. V průběhu demontáže a odstraňování stávající konstrukce bude probíhat měření koncentrace těchto vláken uvnitř budov.

Veškeré vnitřní vybavení mateřské školy i školní jídelny bude před započetím prací vystěhováno nebo odborně zabezpečeno a měření proběhne i po dokončení prací. Před obnovením provozu tedy budeme mít naprostou jistotu, že naměřené hodnoty koncentrace minerálních a azbestových vláken ve vnitřním prostředí nepřekračují normu stanovenou vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Více informací o problematice výskytu minerálních a azbestových vláken naleznete například zde.

Protokol z následného měření – po kompletní výměně oken: protokol

Více informací zde.

Poslední příspěvky