Naše mateřská škola  se již druhým rokem zapojuje do projektu

  o.p.s. Prima Vizus  „Koukají na nás správně?“ 

preventivního vyšetření zraku předškolních dětí

Termín letošního preventivního vyšetření je  8.10.2015 08:30

Vyšetření probíhá v mateřské škole, přítomnost rodičů není nutná.

Žádáme rodiče, kteří mají o vyšetření zájem, o uhrazení poplatku 150,-Kč

Do 14 dní od data vyšetření obdrží rodiče výsledek vyšetření a příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření.

Děti přihlašujte na svých třídách.

Děkujeme

www.primavizus.cz

Poslední příspěvky