V říjnu 2014 byla naší škole zapůjčena výstava nevládní neziskové organizace NaZemi na téma spravedlivého obchodu.

Díky této výstavě získáme informace o fair trade a základních problémech spojených s mezinárodním obchodem. Nástěnné obrazy vysvětlují rozdíl mezi obchodem férovým a obchodem mezinárodním. Informují o podmínkách, pravidlech, produktech spravedlivého obchodu i jejich kontrole a organizacích.

Žáci 9. ročníků budou s výstavou pracovat v hodinách zeměpisu. Pokud máte zájem získat zajímavé informace i vy ostatní, jste srdečně zváni k návštěvě školy.

www.nazemi.cz

Poslední příspěvky