V minulém týdnu proběhla jako součást prograP3192978mu tradičního velikonočního jarmarku na Paříkově náměstí výstava Zmizelí sousedé, která je shrnutím práce žáků z různých základních škol. Děti pátraly po sousedech židovského původu, kteří zmizeli v období 2. světové války. Výstavu škole zapůjčilo Židovské muzeum v Praze.

Výstava byla doplněna také prací žáků naší školy. Ti se zabývali tematikou holocaustu a vznikla tak řada informačních pracovních listů, ale i hezkých a dojemných postřehů a výtvorů. Role průvodců výstavou na sebe ochotně vzali sami deváťáci. Ze strany veřejnosti byl o výstavu velký zájem. Všem návštěvníkům děkujeme.

P3192961

Poslední příspěvky