img

Milí žáci, vážení rodiče,

prázdniny jsou za námi a jako vždy byly krátké. Věřím ale, že jste si odpočinuli a že 1. září společně zahájíme nový školní rok Základní školy a mateřské školy Třebenice.

 Co se ve škole přes prázdniny dělo?  Vymalovaly se chodby v budově prvního stupně, v jedné ze tříd proběhla rekonstrukce podlahy a výměna lina. V návaznosti na výměnu školního serveru jsme modernizovali webové stránky školy a při té příležitosti jsme je sloučili pro všechna tři pracoviště naší organizace – základní školu, mateřskou školu i školní jídelnu. Věřím, že výsledek přispěje k přehlednosti a lepší informovanosti. Současně jsme se od letošního školního roku rozhodli využívat elektronickou žákovskou knížku – odkaz na ní najdete právě na nových webových stránkách školy. Během prázdnin jsme kromě jiného také pracovali na novém školním řádu pro základní školu.

V oblasti výchovy a vzdělávání i nadále vyučujeme žáky základní školy podle školního vzdělávacího programu „Škola pro radost.“ Vzdělávání dětí v mateřské škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Co se děje u nás pod Košťálovem.“ S oběma dokumenty se v krátké době budete moci seznámit na webových stránkách školy. V novém školním roce budeme pokračovat v tom, co je pro naši školu standardním: individuální přístup k žákům, pestrá nabídka vzdělávacích příležitostí včetně projektových dnů a zájmových kroužků. Dále budeme u dětí a žáků rozvíjet ekologické myšlení a kladný vztah k přírodě zejména v rámci činnosti Ekoškoly.

Do nového školního roku s námi v základní škole vstupují tři nové paní učitelky: Mgr. Petra Trégnerová, která bude učit třeťáky, Mgr.  Anna Tomášková, která bude vyučovat anglický jazyk a výtvarnou výchovu, anglický jazyk bude učit také Bc. Lenka Mladá. V mateřské škole s námi začne školní rok v pozici vedoucí učitelky Mgr. Veronika Fraňousová, která se vrací po rodičovské dovolené, do druhé třídy se také vrací paní učitelka Bc. Oluše Hájková.

Všechny podstatné informace k organizaci školního roku obdrží žáci základní školy v tradičním informačním letáčku, který bude k dispozici v pondělí 1. září. Na úterý 23. září je na základní škole plánována první informační rodičovská schůzka, jejíž náplní bude zejména seznámení s novým školním řádem a elektronickou žákovskou knížkou. Rodičovská schůzka v mateřské škole je naplánována na čtvrtek 4. září od 16 hodin. I na ní se rodiče seznámí se základními organizačními záležitostmi, navíc jim paní učitelky sdělí bližší informace k průběhu vzdělávání v jednotlivých třídách.

Přeji všem dětem v mateřské škole a všem žákům základní školy klidný a úspěšný školní rok, radost z učení a chuť poznávat nové věci. Všem našim 32 prvňáčkům přeji podařený vstup mezi školáky, deváťákům kvalitní přípravu na střední školy a všem kolegům školu, ve které je na co se těšit. Rodičům přeji, aby do školy chodili převážně s úsměvem.

Mgr. Stanislav Novák – ředitel školy

Poslední příspěvky