Milí žáci, vážení rodiče,

prázdniny jsou za námi a jako vždy byly krátké. Věřím ale, že jste si odpočinuli a že dnes 4. září společně zahájíme úspěšný nový školní rok Základní školy a mateřské školy Třebenice.

Během prázdnin jsme nezaháleli. Práce na opravách a vylepšeních probíhaly celé léto a jistě si všimnete, že jsme prostředí školy zase o kus posunuli. Dokončili jsme třetí a poslední etapu výměny osvětlení v základní škole – nová světla dostaly učebny v 1. patře budovy prvníhoobr1 stupně. Vymalovali jsme několik učeben na prvním i druhém stupni, jednu z nich jsme zcela zrekonstruovali a spolu s přilehlým kabinetem připravili pro prvňáčky z 1. B. Proběhla zde rekonstrukce podlahy a výměna lina, nakoupili jsme také novou tabuli, školní lavice a další nábytek, v tomto týdnu čekáme dodání koberců pro relaxační koutky. Odborná učebna fyziky dostala nové rolety. obr2Proběhla také oprava podlahy v budově školní družiny – vstupní schodiště a celá chodba v 1. patře jsou nově vydlážděny.

V mateřské škole jsme dokončili opravu podlah, kdy novou krytinu dostaly poslední dvě místnosti – ložnice ve 2. a 3. třídě. Zároveň jsme do mateřské školy pořídili novou myčku nádobí spolu s pracovním stolem a vybudovali tak mycí kout, který bude lépe vyhovovat potřebám dětí i zaměstnanců školky. Také jsme posílili zabezpečení mateřské školy – nově se dozvoníte do všech tříd, které jsou vybaveny videotelefony napojenými na elektronického vrátného. Opravy proběhly také ve školní jídelně, ve dvou místnostech máme nové podlahy. Navíc jsme do kuchyně školní jídelny pořídili moderní zařízení na přípravu jídel – konvektomat.

Do nového školního roku s námi v základní škole vstupují dvě nové paní učitelky: Mgr. Petra Trégnerová, která bude učit prvňáčky v 1. A, a Mgr. Martina Pavlíková, která bude vyučovat zejména německý jazyk a výtvarnou výchovu na druhém stupni. Ve třídě 1. B máme také novou asistentku pedagoga paní Jaroslavu Libichovou.

V oblasti výchovy a vzdělávání i nadále vyučujeme žáky základní školy podle školního vzdělávacího programu „Škola pro radost.“ Vzdělávání dětí v mateřské škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Co se děje u nás pod Košťálovem.“ V novém školním roce budeme pokračovat v tom, co je pro naši školu standardním: individuální přístup k žákům, pestrá nabídka vzdělávacích příležitostí včetně projektových dnů a zájmových kroužků. Dále budeme u dětí a žáků rozvíjet ekologické myšlení a kladný vztah k přírodě – zejména v rámci činnosti Ekoškoly a také motobr3ivovat žáky k pohybu – mimo jiné pokračováním v pokusném ověřování programu „Hodina pohybu navíc“ a v rámci projektu „Děti na startu.“

Všechny podstatné informace obdrželi žáci v tradičním informačním letáčku. Na úterý 5. září je plánována první informační rodičovská schůzka v mateřské škole a hned o týden později – v úterý 12. září – proběhnou informační rodičovské schůzky v základní škole. Jejich náplní bude  mimo jiné seznámení se školním řádem, zejména s pravidly pro uvolňování a omlouvání absence, a s elektronickou žákovskou knížkou (i v tomto školním roce nabízíme možnost využití počítačů ve škole, a to každou středu od 13:30 do 16 hodin).

Přeji nám všem klidný školní rok, dětem a žákům radost a chuť učit se novým věcem, všem 33 prvňáčkům úspěšný vstup mezi školáky, deváťákům kvalitní přípravu na střední školy a kolegům školu, ve které je na co se těšit. Rodičům přeji, aby do školy chodili převážně s úsměvem.

Stanislav Novák, ředitel školy

Poslední příspěvky