NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020:
Od října 2019 do května 2020 budou na škole fungovat tyto kroužky: 
Keramický kroužek – začátečníci   

(žáci 1. – 2. ročníku)

Mgr. Radka Vosická Út 13.15 – 14.15   

1x za 14 dní

Keramický kroužek – pokročilí Libuše Bolechová Út 15.30 – 16.30   

1x za 14 dní

Pěvecký sbor Mgr. Radka Vosická St 13.30 – 14.15
Mladý redaktor Mgr. Lucie Racková St 13.30 – 14.30
Zábavné pokusy – badatelský klub   

(žáci 2. – 4. ročníku)

Mgr. Petra Trégnerová St 13.30 – 15.00
Technické konstrukce a počítače Mgr. Stanislav Novák Út 13.30 – 14.30
Relaxační hodina pro žáky II. stupně PaedDr. Martina Patrovská Po 13.45 – 14.30
Florbal Mgr. Michal Jenč St 14.00 – 15.00
Sportuj ve škole   

(žáci 1. – 3. ročníku)

Mgr. Michal Jenč St 13.15 – 14.00
Sportuj ve škole   

(žáci 1. – 3. ročníku)

Mgr. Věra Zajptová Po 13.30 – 14.15
Anglický jazyk pro 1. ročník Mgr. Iva Dragounová Po 13.15 – 14.00
Klub logiky a deskových her Mgr. Veronika Henychová Út 13.30 – 15:00
Stolní hokej – šprtec Mgr. Ivo Černý Pá 17.15 – 18.15
Včelařský kroužek Eva Křivohlavá Po od 13:00