NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020:
Od října 2019 do května 2020 budou na škole fungovat tyto kroužky: 
Keramický kroužek – začátečníci    

(žáci 1. – 2. ročníku)

Mgr. Radka Vosická Út 13.15 – 14.15    

1x za 14 dní

Keramický kroužek – pokročilí Libuše Bolechová Út 15.30 – 16.30    

1x za 14 dní

Pěvecký sbor Mgr. Radka Vosická St 13.30 – 14.15
Mladý redaktor Mgr. Lucie Racková St 13.30 – 14.30
Zábavné pokusy – badatelský klub    

(žáci 2. – 4. ročníku)

Mgr. Petra Trégnerová Út 13.30 – 14.15        Čt 13.00 – 13.45
Kroužek zábavné logiky a počítačů pro 5. a 6.ročník Mgr. Stanislav Novák Út 13.30 – 15.00
Pohybové hry

(žáci 1. – 3. ročníku)

Mgr. Michal Jenč St 13.20 – 14.20
Anglický jazyk pro 1. a 2. ročník Mgr. Iva Dragounová Čt 12.30 – 13.15

Čt 13.15 – 14.00

Klub logiky a deskových her (2.-3. ročník) Mgr. Veronika Štorová Út 13.15 – 14:00

St 13.00 – 13.45