Pedagogický sbor Základní školy Třebenice chce vytvořit dětem příjemnou a přátelskou atmosféru a klidné prostředí pro práci. Neustále se snažíme vylepšovat vybavení školy a tříd, estetické prostředí školy, prostory pro volný čas a odpočinek. Všichni učitelé se na školeních seznamují s novými metodami práce tak, aby výuka byla pro žáky zábavnější a zajímavější.

Každý měsíc připravujeme pro žáky akce v rámci školy, které děti nejen pobaví, ale i poučí. Letos to jsou například Košťálovský běh, soutěž Škola hledá Superstar, Velikonoční a Vánoční jarmark, Drakiáda, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Valentýnský den, Slavnost květů, Dětský den, Sportovní den či Akademie. Kromě pravidelných akcí organizujeme i různé exkurze vztahující se k výuce, návštěvu divadel, čarodějné vyučování a strašidelné sklepení v prostorách naší školy, zajišťujeme účast dětí na hudebně-vzdělávacích pořadech. Již několik let navštěvujeme školní vzdělávací programy 3D kina Imax v Praze. Ve 3. a 4. ročníku se děti mohou těšit na plaveckou výuku, na 2. stupni na lyžařský výcvik.

Ani odpoledne se děti nemusí nudit. Naše škola jim kromě dobře vybavené družiny, kde si mohou pohrát se svými kamarády nebo něco pěkného vytvořit, nabízí i řadu zájmových útvarů. Mohou si zde vyzkoušet, jak jsou zdatní ve sportu nebo jak jsou šikovní při práci. Čekají je také výlety po Českém středohoří, mohou si zahrát vlastní divadlo nebo se naučit pracovat s počítačem a přispět zajímavým článkem nebo pěkným obrázkem do našeho školního časopisu. Ve školní knihovně si mohou vybrat knihu pro volný čas podle svých zájmů.

Snažíme se, aby si děti uměly vytvořit pěkné prostředí kolem sebe, aby se samy podílely na výzdobě a vybavení školy, a naučily se tak vážit si práce své i druhých. Prostřednictvím sběru papíru v akci „Zachraňte strom“ přispěli naši žáci na vybavení přestávkové herny. V současné době byl ze získaných prostředků zakoupen stůl na stolní tenis, stolní fotbal a trampolína. Sběr však stále pokračuje. V rámci akce „Zachraňte strom“ probíhá i soutěž o nejlepšího sběrače. Ta byla na konci školního roku vyhodnocena a první tři žáci získali hodnotné ceny.
Paní učitelky se individuálně věnují dětem s poruchami učení a výslovnosti (Logopedie a Dyslektická ambulantní poradna), spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem v Litoměřicích. Nadaným dětem zprostředkovávají účast v předmětových soutěžích, umožňují jim změřit své síly s nadanými žáky jiných škol v okrese a kraji.