Další neskutečná moudra:

To zůstává rozum stát!

 

D 9

Z jakých 4 částí se skládala Československá republika v roce 1918?

– Brno, Karlovi vary, Budějovice, Hradec Králové

– Československo, Německo, Francie, Anglie

 

Jak se jmenoval 1. československý prezident?
– první československý prezident – Emil Hácha
– dni, kdy vypukla světová hospodářská krize se říkalo sametová revoluce
– Jaká věta se v Československu říkala po podepsání mnichovské dohody, kam Češi nebyli přizváni – Francie a Německo nám pomůže.

 

D 7

Co je to kolonizace?

– obyvatelé si stavěli různá obydlí

 

Co byl desátek?

– bylo hodně válek

– lidé museli plodi svému nadříznému

– znamená to několik desítek peněz

– po dobu 10 měsíců  (nebo jednou za rok) dávali dobytek

– věc která byla většinou v centru města

 

Co to byl úhor?

– byla doba, kdy na to dávali dobytek, aby si odpočinul

– bylo to při pole, které jse jmenovalo jař, ozim a uhor

– celej rok jak šel za sebou

 

Vysvětli, jak fungoval trojpolní systém.

– o jař se něco zasadilo, zasadilo se i o ozim, ale o úhor se nic nedělo

– na jař i ozim se záselo, a na uhor padl dobytek

– je že je úda rozdělena na tři díly, na úhor setopůda nechá otpočinout, je to v rohovém kolu které se furt otáčí akže bude jař a pozim misto jařu

– znamená že jeden rok kdy bylo jaro podzim že na jaře pěstovaly na poli kukuřice a na podzim mrkev no a po novém roku sevšechno posouvá do kola a na podzim se bude pjestovat kukuřice a na jaro zase mrkev a takhle to šlo dál adál

 

Perly našich žáků – k smíchu, nebo k pláči?

 

D 7

Jaké byly příčiny křížových výprav?

– Vyhnat Johanité z muslimu.

– Muslimové ukradli Jeruzalém.

 

Jaké vznikly rytířské řády?

– herbáři, kúlžové, pohané

 

Co si Evropané přivezli z křížových výprav, nebo co si osvojili?

– Lebší higiena mandarynky a voňavky.

– Osvojili si neštovice.

– z krísovícl výbrav si privezli nemoce a hebvábý

 

Proč se vydal Bruncvík do světa?

Htěl dosáhnout že si usvojí lwa.

Chtěl ukázat cti svého jazyku.

 

D 9

Z jakých dvou státních útvarů se skládalo Rakousko – Uhersko?

– Z Německa a Česka.

– Z Pruska a Ruska.

– Z České a Slovenské republiky.

 

Ze kterých částí (územních celků) se skládala ČSR po roce 1918?

– Z Polska a Slovenska.

– Z Předrapaské rusi.

 

Oblíbená písnička T. G. Masaryka?

– Ach, chci pusinku.

 

Kdo byl první československý prezident?

– Tomáš Gargue Masarik.

– Tomáš G. M.

 

Kdy vznikla první Československá republika?

– V roce 1949.

– 1828.

 

Co to byl černý trh?

Černý trh za 1. republiky byl obchod s otroki.

 

Kdy a z jakého jazyka se vyvinula čeština?

V 19. století z němčiny. Do Čech ji přivezl Josef I.

 

Ročně se v Podsedicích vytěží 120 kg tun granátů.

 

Pravopis:

človjek                                 vyděl                                          stromi virostly

výra v boha                        umil sy ruce                             púlitr

Lýbýlo se mu to.              češi                                              česká Republika

 

Neznámá slova pro deváťáky:

odměřený

houští

měl plný břich

pokora

subjektivní x objektivní

utiskovaní lidé

 

Perličky našich žáků

Perličky 2016/2017

aneb

Děsivé neznalosti našich žáků

 

Další perly našich žáků

 

Názvy hudebních nástrojů – 6. tř.

¯přísná flétna (příčná flétna)

¯linot (?)

¯tippáni, tumpán (tympány)

¯kláry net (klarinet)

¯lesní roch

¯klavýr

 

Dějepis 9. tř.

üMnichovská dohoda: Patřil tam Beneš, Nichovská dohoda že přivítali Hitlera do Německa přijel autem a dalšími auty. Zabrali celý německo lidi se museli stěhovat z domu, protože tam chtěli všechno zbourat ty baráky. Lid jim musel mávat, protože je přivítali.

üKteré dvě mocnosti mezi sebou soupeřily po 2. světové válce? » Eichman

üNapiš něco o válce ve Vietnamu, nebo o Karibské krizi. » Nemohli se mezi sebou dohodnout, tak mezi sebou soupeřili do bude prezidentem nebo se dohadovali na koho to padne vláda. chtěli aby jsi území všechna rozdělili a nebo ten jeden chtěl všechno mít pro sebe ty státy. Prvním se stal Eichman byl svolen prezidentem. Potom mu připadlo polsko, OSN a SSSR.

üterizánský kafastr

üJak dopadla 1. světová válka pro Německo? » prohráli bytvu R-U a ňáký z lidí i zahynuli po válce.

üNapiš něco o Zlatých 20. letech 20. století. » Do toho patřily rádio a televize.

üV červenci slavíme svátek upálení ministra Jana Husa.

 

ČJ, 6. tř.

  • Najdi ve slovníku, co je to pupava. » Rostlina připomínající protlak. (Rostlina připomínající bodlák)
  • Fotili sme se u pjeti Lyb. (…pěti lip)

 

Vědomosti o USA po týdnech výuky – 8. tř.

Hlavní město USA:

1. pokus – New York

2. pokus – Londýn

Jaká znáte další města v USA?

Dlouhé mlčení. Po chvíli: „Už vim, už vim. Bankgok.“

 

Zajímavosti z USA:

1. informace – Mají tam Big Ben.

2. informace – Prodávají tam Apple.

3. informace – Jsou tam tlustý lidi.

 

Literatura, 8. tř. – opakování učiva

Co je to kronika?

– Má na začátku velký písmeno.

– Píše se tiskace.

– Kronyka je životopis.

– Je to něco vo lidech.

 

Dějepis 6. tř. – opakování

Zapiš, jakým rokem začíná a končí dané století:

5. století – 1 začina 3 konči

12. století – 5 začina 6 konči

 

Zapiš, do jakého století patří zadaný letopočet:

555 – odpověď: jedna

1648 – odpověď: tři

 

Dějepis 8. tř.

Vozová hradba bila velká stěla která byla uvňitř dutá a mohla je bránit Vojáky.

Krištov Kolombos objevil ameriku.

Indijáni oběvili ameriku.

Kolumbus pojmenoval lidi jako indiáni, protože je našel v Evropje.

Nevýhoda bila že používali indiáni jako otroci.

Protože sy mysléž že doplul do Indije.

Objev je že něco oběví ty lidi.

Objev je něco kde človjek nepoužije mozek.

Oběv je oběvení v kontinentu.

Debenestrace je vihození s oken.

Reformace je že byly další zpory scírkvý a lidmi.

V roce 1620 bila bytva na bílé Hoře a vihráli hasburkové.

Na konec z čechy začlo odcházet mnoho obivatel.

 

Český jazyk, 6. tř.

Tvoření vět na spojení – uražená ucha, vlastní ruce, velká oka, zlaté ruce … (domácí úkol podepsaný rodiči):

S hrnečkem se uraženýma uchama jsem pyl u snídaně.

Každej má vlastní ruce.

Utřel si zadek vlastníma rukama.

S rybářskýma sítěma a velkýma očima jsem chytil velkýho kapra.

Sedim s člověk se zlatýma rucema.

Šel s vobouma rucemi na zahrátku.

 

Pravopis:

Základní škola Vianských lázních (v Janských Lázních)

Jablonec nadnisou

vyděl

 

Vzpomínka na loňské deváťáky:

Co byla studená válka?

– Bylo jedno, co dělají, stříleli na rozkaz.

– Válka mluvou.

– Válka, která se konala v zimě a kde padlo hodně mrtvých lidí.

 

Vietnamská válka:

– Byla mezi Vjetnamem a USA, kde se USA snažilo o blokádu na Kubě.

9. tř.:

Vojsko celové Rusko oběšlo, aby nepřišli vojsko, kdyby šli přes Německo atd.

8. tř.

Co to je Kde domov můj?

že když nikam přišli třeba do kostela tak se tam zpívalo kde domov můj byla to populární písnička co kdysi složily

7. tř.

Husyti bojovali mečemy a měly kroužkové tričko.

Střílely po soupeřích děla.

Měli koně nanijch jezdili.

Byli hloupí a neuměli počítat.

Vedl je Žiška.

Když prohrávali ta zavolali střelce které stříleli s kuší.

Když si bojovníci myslely že sou nejlepší ze všech co tam byli tak šel dotěch u kterých neměl šanci a byl zabyt.

Postranách z jedny strany a zdrůh jeden byl v příkopu.

Step je opuštěná louka, kde je prázdno.

Slova české hymny – 8. třída

Kde domov můj kde domov můj voda hučí po skalinách bori šumí po skálá tam kde zjara květ zemský ráj je na pohled tam je krásná země …

… kde domov můj, voda šumí po skalinách, bory šumí po lučinách, kde domov můj, ta země zaslíbená, kde domov můj.

Kde domov můj, kde domov můj,

Voda hučí po skalinách

Bory šumí na horninách.

Porozumění textu – 9. tř.

… ten jediný zaděl u mostu, a, protože ho neznal. Nebál se jich nešel, protože už nemohl jít byl vysílený.

 

7. tř. – O Zbislava se starala stará ženy. Vysekal díru v ledu a řek mu ď se de poďívat. Zbislavovy ušekl hlavu. Lvu pomohl proto, abi sáně nezabyli lvu. Bruncvík sekal mečem.

 

Co klidně napíšeme: syrotek, vyděl, dárki, lytomišl, na labi, ryzý, česká Republika, odpovjeť, příť knám, spjev, promyslelsito, sdělaný člověk, mužy

 

Součástí Československa v roce 1918 se stala Portugalská Rus. (9. tř.)

Kazi řekla Libušovi, že přišel Byvoj. (7. tř.)

Slované bojovali proti černochům. (7. tř.)

V té zemi byla bojovné lidé. (7. tř.)

V chorvátské zemi bydlela výborné kmeny. (7. tř.)

Klezli jsme hluboko. (7. tř.)

Na Heydricha byl spáchán protektorát. (9. tř.)

Co se ti v tomto měsíci podařilo? – Asi my de otrochu víc Český jazyk

 

Jak zápasíme s českou hymnou J

„kde domov můj kde domov můj

vody hučí polučinách vody šumí po skálinách

tam v sadě vyrostla kytka jako z jara květ“

 

„kde domov můj kde domov můj

Voda hučí po lučinách, bory šumý po skalinách z jara květ,

to na pohled rajský květ“

„kde domov můj kde domov můj

Voda hučí po lučinách vody šumí po skalinách

V sadě sqí se jara květ zemský ráj to na pohled

A to je ta krásná země země česká domov můj.“

 

„Kde domov můj, Kde domov můj,

Dej vláhu rostlinám dej ptákům pít,

Prosím svou přízeň dej inám.“