Monika Rajňáková 2. třída – MŠ
Petra Nováková, DiS. 2. B
Bc. Vlasta Triebová 9. třída

Pomáhá pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomáhá při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a komunitou, z níž žáci pochází.

Poskytuje žákům podporu při přizpůsobování se školnímu prostředí, pomáhá žákům při přípravě na výuku a při výuce samotné.

Poskytuje žákům se zdravotním postižením nezbytnou pomoc při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou.