Logopedická poradna
Mgr. Romana Burešová
– ZŠ
středa 13:00 – 14:00
Mgr. Jaroslava Vávrová
– ZŠ
čtvrtek 12:00 – 14:00
Hana Žalovičová
– MŠ
 dle dohody

Pedagogové zajišťující logopedickou poradnu pro děti z mateřské školy a pro žáky základní školy pomáhají dětem a žákům s nápravami vad řeči. Poskytují individuální logopedickou péči zaměřenou na nápravu výslovnosti, rozvoj slovní zásoby a sluchového vnímání.

NEFORMÁLNÍ KLUB, Mgr. Jaroslava Vávrová:
Čtvrtek 14.30 – 16.00