Pedagogická intervence
 
Mgr. Petra Trégnerová středa 11:35 – 12:20
Mgr. Olga Černá Šamšová pondělí 14:00 – 14:45
Mgr. Radka Vosická středa 13.15 – 14.00
Mgr.Lenka Preisová čtvrtek 13.15 – 14.00
Petra Týlová pondělí 12.30 – 13.15

Pedagogové zajišťující pedagogickou intervenci pomáhají žákům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie apod.).

Při setkáních si žáci hravou formou upevňují základní učivo jednotlivých ročníků, rozšiřují si slovní zásobu. Zaměřují se na rozvoj čtenářských dovedností včetně porozumění textu, upevňování základních gramatických jevů a procvičování správné techniky psaní. Využívají speciální pracovní listy, pracovní sešity a výukové programy.