Mgr. Stanislav Novák ředitel školy; metodik – koordinátor ICT
Mgr. Lucie Racková zástupkyně ředitele, koordinátorka ŠVP
Mgr. Věra Zajptová 1.A
Mgr. Petra Trégnerová 1.B
Mgr. Radka Vosická 2.ročník; výchovná poradkyně
Mgr. Markéta Krátká 3.A, metodik prevence
Mgr. Iva Dragounová 3.B
Mgr. Eva Vápeníková 4. ročník
Mgr. Romana Burešová 5.A, koordinátorka ŠVP pro I. stupeň ZŠ
Mgr. Lenka Preisová 5.B
Mgr. Iva Bělochová 6.A
Lucie Círková, DiS. 6.B
Mgr. Eliška Žaloudková 7.A
Mgr. Michal Jenč 7.B
Mgr. Marie Prošková 8.A
Mgr. Jana Schánová 8.B,  koordinátorka EVVO
Mgr. Lenka Zahrádková 9.ročník
Mgr. Lenka Bartošová  
Mgr. Petr Malý  
Barbora Jindřichová  
Ondřej Patrovský  
Libuše Bolechová vychovatelka ŠD
Bc.Hana Kaňová vychovatelka ŠD
Dagmar Pokorná vychovatelka ŠD
Petra Týlová asistentka pedagoga
Veronika Scheithauerová asistentka pedagoga
Ing.Kristýna Týnková Pletichová asistentka pedagoga
Jitka Slunková asistentka pedagoga
Monika Kargerová asistentka pedagoga