Mgr. Stanislav Novák ředitel školy; metodik – koordinátor ICT
Mgr. Lucie Racková zástupkyně ředitele, koordinátorka ŠVP
Mgr. Radka Vosická 1., výchovná poradkyně
Mgr. Jana Krugová 2.A
Mgr. Věra Zajptová 2.B
Mgr. Eva Vápeníková 3.A
Mgr. Petra Trégnerová 3.B
Mgr. Romana Burešová 4.A, koordinátorka ŠVP pro I. stupeň ZŠ 
Mgr. Veronika Štorová 4.B
Mgr. Iva Dragounová 5.A
Mgr. Markéta Krátká 5.B
Mgr. Eliška Žaloudková 6.A
Mgr. Michal Jenč 6.B
Mgr. Marie Prošková 7.A
Mgr. Jana Schánová 7.B,  koordinátorka EVVO
Mgr. Lenka Zahrádková 8.ročník
Mgr.Iva Bělochová 9.ročník
Mgr. Lenka Preisová  
Mgr. Petr Malý  
Lucie Círková, DiS.  
PaedDr.Martina Patrovská školní metodik prevence
Libuše Bolechová vychovatelka ŠD
Bc.Hana Kaňová vychovatelka ŠD
Dagmar Pokorná vychovatelka ŠD
Petra Týlová asistentka pedagoga
Veronika Scheithauerová asistentka pedagoga