Mgr. Stanislav Novák ředitel školy; metodik – koordinátor ICT
Mgr. Lucie Racková zástupkyně ředitele, koordinátorka ŠVP
Mgr. Jana Krugová 1.A
Mgr. Věra Zajptová 1.B
Mgr. Eva Vápeníková 2.A
Mgr. Petra Trégnerová 2.B
Mgr. Romana Burešová 3.A
Mgr. Veronika Štorová 3.B
Mgr. Radka Vosická 4.A, výchovná poradkyně
Mgr.Markéta Krátká 4.B
Mgr. Lenka Preisová 5.A
Mgr. Iva Dragounová 5.B
Mgr. Marie Prošková 6.A
Mgr. Jana Schánová 6.B,  koordinátorka EVVO
Mgr. Lenka Zahrádková 7.ročník
Mgr.Iva Bělochová 8.ročník
Mgr. Michal Jenč 9.ročník
Mgr. Eliška Žaloudková  
Mgr. Petr Malý  
Lucie Círková, DiS.  
PaedDr.Martina Patrovská školní metodik prevence
Libuše Bolechová vychovatelka ŠD
Bc.Hana Kaňová vychovatelka ŠD
Dagmar Pokorná vychovatelka ŠD
Petra Týlová asistentka pedagoga
Petra Nováková, DiS. asistentka pedagoga