Zápisy do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022  se uskuteční  v termínech:

čtvrtek 15. dubna od 14:00 do 18:00 a pátek 16. dubna od 14:00 do 16:00.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Zápis proběhne ve své formální části ve škole při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu v termínu, na který se prosím registrujte prostřednictvím odkazu: Registrace k zápisu (registrace bude otevřena od 1. do 16. dubna).

Při registrování termínu si můžete stáhnout formulář žádosti o přijetí/žádosti o odklad PŠD. Máte-li možnost, vybraný formulář předem vyplňte a vytištěný přineste k zápisu, významně to urychlí celý proces zápisu na místě ve škole.

K zápisu dále nezapomeňte přinést rodný list dítěte, Váš občanský průkaz a v případě žádosti o odklad PŠD také doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře.

Děkuji za spolupráci

Stanislav Novák – ředitel školy

 

Poslední příspěvky