V letošním školní roce jsme se rozhodli zapojit se do programu Světová škola. Naším úkolem bylo začlenit do výuky a života školy globální témata. To je pro nás úplná samozřejmost, globální témata zařazujeme do výuky běžně a často. I v letošním školním roce jich bylo hned několik.

Abychom se opravdu mohli stát Světovou školou, museli jsme udělat ještě něco navíc. Především se naučit pracovat v týmu, najít si partnery například v řadách místních spolků nebo spolupracovat s místní samosprávou. A pak také vymyslet, zorganizovat a zpropagovat veřejné akce. Zjistili jsme, že to není vůbec nic jednoduchého. Vyžaduje to hodně úsilí, je důležité vše si dobře naplánovat, klást si reálné cíle – přemýšlet o tom, co jsme schopni svými silami zvládnout. Jako téma jsme si vybrali Fair trade. Na podzim se ve škole s pomocí našich partnerů (evangelického farního sboru a paní starostky) uskutečnily Třebenické férové dny, jejich úkolem bylo formou přednášek, výstav, ochutnávek i prodeje seznámit všechny žáky školy, rodiče i veřejnost s pojmem Fair trade. O fairtradeovém obchodu jsme si povídali i ve škole. Od Ekumenické akademie v Praze jsme si zapůjčili hned tři výstavy a dostali jsme spoustu letáků a jiných propagačních materiálů.

Na jaře jsme pak uspořádali na náměstí před školou sobotní odpolední „Fairtrade kavárničku“. Prodávali jsme kávu, kakao, čaj, čokoládu a vlastnoručně upečené muffiny (vše samozřejmě fairtradeové), rozdávali jsme letáky, instalovali výstavu a pro děti jsme měli připravené soutěže o fairtradeové ceny. Protože jsme opravdu dobrý tým, naše snažení se setkalo s úspěchem a vše se nám podařilo dotáhnout do vítězného konce.

 Odměnou bylo slavnostní předání certifikátu „Světová škola“ v úterý 12. června 2018 v Americkém centru v Praze. Titul udělují společně organizace Člověk v tísni, ADRA, ARPOK a Multikulturní centrum Praha. Naši třídu zde zastupovali Fanda Najman a Adam Faltys, kteří ostatním školám formou prezentace náš projekt představili. Udílení titulu moderovala Lejla Abbasová, zakladatelka nadačního fondu Asante Kenya a inspektorka projektu Světová škola. V tomto roce titul Světová škola získalo celkem 15 škol z celé České republiky.

http://www.svetovaskola.cz/novinky/758-

CERTIFIKAT - SVETOVA SKOLA

projekt404_sve-tova-s-kola-spolec-ne-foto

Poslední příspěvky