Vážení rodiče,
 
Rada města Třebenice dne 18. 5. 2020 schválila obnovení provozu mateřské školy a školní jídelny od 25. 5. 2020 usnesením č. 8/4/2020 za předpokladu dodržování stanovených hygienických zásad v souladu s materiálem MŠMT Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.
 
Jedná se zejména o následující zásady:
  • Osoby s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, …) nesmí do školy vstoupit
  • Při prvním vstupu do školy předloží doprovázející osoba vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (bez tohoto prohlášení nebude dítě k prezenčnímu vzdělávání v mateřské škole vpuštěno)
  • Děti se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru (třída, soc. zařízení, šatny, určená část školní zahrady)
  • Doprovázející osoby budou při vstupu do budovy, resp. šatny dodržovat maximální stanovený počet (informace bude uveřejněna na vstupních dveřích do budovy), budou mít zakrytá ústa i nos a použijí u vstupu připravenou desinfekci na ruce
  • Děti si s dopomocí doprovázející osoby před vstupem do třídy umyjí ruce mýdlem  a použijí připravenou desinfekci na ruce.
  • Děti si do školky nebudou přinášet vlastní hračky, přinesou si pouze vlastní láhev označenou  na pití
Přihlášené děti budou automaticky přihlášeny také ke stravování. V případě dotazů nebo potíží s vytištěním čestného prohlášení prosím kontaktujte vedoucí učitelku mateřské školy Mgr. Veroniku Fraňousovou (telefon: 773 000 262)
 
Děkuji za spolupráci
 
Stanislav Novák
ředitel školy

Poslední příspěvky