Vážení rodiče,

dle harmonogramu zveřejněném Vládou ČR je od 25. 5. 2020 naplánováno znovuotřevření školy pro žáky 1. stupně. V případě otevření školy budeme tedy zajišťovat vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy v dopoledním bloku (od 7:45 do 11:25, resp do 12:20) a pro zájemce z 1. až 3. ročníku také v odpoledním bloku (nejdéle do 16:00). Ranní družina nebude poskytována.

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud to bude možné, vytvoříme skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku. Maximální počet žáků ve skupině bude 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Při pobytu ve škole budou žáci dodržovat stanovené hygienické zásady v souladu s materiálem MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Zejména: 

  • Žáci s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, …) nesmí do školy vstoupit
  • Při prvním vstupu do školy předloží žáci určenému pedagogickému pracovníkovi vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
  • Žáci se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru (určená učebna, soc. zařízení, šatny)
  • Při každém vstupu do učebny si žáci umyjí ruce a použijí připravenou desinfekci na ruce
  • Žáci budou vybaveni dvěma rouškami a sáčkem na uložení roušky
  • Žáci budou mít rouškou zakrytá ústa a nos ve společných prostorách školy a při bližším kontaktu se spolužáky nebo pedagogy v učebně

Vážení rodiče, na následujícím odkazu vyplňte prosím do pondělí 18. 5. 2020 kratičký dotazník zjišťující závaznou účast ve škole. Po tomto termínu již nebude možné žáka do žádné skupiny zařadit.

Děkuji za spolupráci

                                                                                                                                 Stanislav Novák, ředitel školy

 

 

Poslední příspěvky