Vážení rodiče,

v souvislosti se změnou systému hromadné dopravy v Ústeckém kraji se objevily nečekané problémy s dojezdem ranních autobusů (konkrétně linek 664 a 665) do Třebenic. Autobusy nabírají zpoždění v řádech desítek minut a dojíždějící děti tak přicházejí pozdě na první vyučovací hodinu.

Situaci jsme řešili s dopravcem (Busline, a. s.) i s oddělením dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje – obě strany se z komplikací viní navzájem, což je zřejmé i z jejich mediálních výstupů. Nicméně se nám od obou stran dostalo ujištění, že o problémech vědí, že jsou způsobeny nedostatečnou přípravou na zavedení nového systému a že se situace po krátkém přechodném období (v délce jednoho až dvou týdnů) srovná.

Ze strany školy budeme v tomto přechodném období situaci řešit operativně – např. změnami organizace prvních vyučovacích hodin. Věříme, že dopravce i zřizovatel budou schopni dostát svým závazkům a že ranní autobusy budou jezdit podle jízdních řádů.

Současně jsme již v listopadu lońského roku ve spolupráci s některými rodiči a městem Třebenice podali na oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje podnět na úpravu nevyhovujícího jízdního řádu odpoledních spojů, kterými se naši dojíždějící žáci vrací domů. V případě přetrvávajících komplikací ranních spojů je do návrhu zahrneme.

Závěrem připojuji informační leták, který jsme obdrželi z Krajského úřadu.

Stanislav Novák – ředitel školy

Poslední příspěvky