http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2019/06/IMG_0038.jpg

Začátkem května vyrazily děti z 3. A, 3. B, 4. B a některé děti ze 4. A na ozdravný pobyt do Holan. V rekreačním středisku Aero je přivítaly útulné a čisté pokoje, upravená sportoviště a okolí. Dokonce i bazén byl napuštěný, …

Vážení rodiče, stejně jako v minulých letech jsme v závěru školního roku zprostředkovali fotografování žáků. Fotografování proběhlo v pondělí 27. května. Prioritu měly fotografie třídních kolektivů, následně se děti mohly fotografovat samostatně – portréty nebo v malých skupinkách se spolužáky, případně sourozenci. …

Oznámení o výsledku přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků sběru 2019

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2019/06/VYHODNOCENI-SBERU-PAPIRU-20191.jpg
 

TŘEBENICKÉ FÉROVÉ DNY

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2019/06/P1270714.jpg

Ve dnech 23. – 24. 5. 2019 se uskutečnil 2. ročník Třebenických férových dnů, které jsme začali pořádat v loňském školním roce jako součást naší účasti v projektu Světová škola. Letošní ročník provázely dvě výstavy instalované na chodbě I. stupně naší školy: …