Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality > Informace ke stávce 27. 11. 2023

Informace ke stávce 27. 11. 2023logo

Vážení zákonní zástupci dětí a žáků,

dne 22. 11. 2023 jsem obdržel od zástupce stávkového výboru zaměstnanců ZŠ a MŠ Třebenice konečnou informaci o tom, že ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství se v pondělí 27. 11. 2023 připojí na základě vlastního rozhodnutí formou přerušení práce v průběhu celé pracovní doby 29 z celkového počtu 53 zaměstnanců školy.

Z toho důvodu můžeme ve škole v daný den zajistit výchovu a vzdělávání pouze v omezeném režimu při zachování minimálního standardu z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků. Jednotlivá pracoviště školy budou v provozu následujícím způsobem:

Mateřská škola: Děti ze třídy Ježků budou v tento den v mateřské škole v Bezručově ulici. Mateřská škola bude v omezeném provozu na 2 třídy – podle počtu dětí budeme tedy třídy spojovat. Informaci, zda vaše dítě přijde v pondělí do školky, prosím podávejte v mateřské škole do pátku 24. 11. 2023.

Základní škola – 1. stupeň: Bude v provozu, výuka v 1. až 5. ročníku bude probíhat podle rozvrhu, může ovšem dojít k suplování v některých třídách.

Školní družina: Bude v provozu bez omezení.

Základní škola – 2. stupeň: Pro žáky 2. stupně základní školy (6. až 9. ročník) vyhlašuji na 27. 11. 2023 den ředitelského volna. Žáci nemají v tento den nárok na dotovanou stravu.

Školní jídelna: Bude zcela přerušen provoz školní jídelny. Děti v mateřské škole budou mít přesnídávku i odpolední svačinku zajištěnu. K obědu jsme pro děti v mateřské škole a pro žáky 1. stupně zajistili polévku ve spolupráci se školní jídelnou Základní školy v Libochovicích. Počítejte prosím s touto situací a dejte dětem v tento den do školy větší svačinu.

Jsme si vědomi toho, že rozhodnutí zaměstnanců školy vám může komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti. Snažili jsme se proto zajistit provoz jednotlivých pracovišť prioritně od nejmladších dětí a žáků.

Faktem bohužel zůstává, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná a výhled tak nejasný, jako je nyní. Stávka, do které někteří ze zaměstnanců vstupují, není stávkou za zvýšení platů učitelů, je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání. Pokud se někteří zaměstnanci rozhodli ke stávce nepřipojit, neznamená to, že se se všemi požadavky stávky neztotožňují.

Všichni zaměstnanci stále doufáme, že nedojde k odebrání rozpočtových prostředků na tzv. neobsazené pozice nepedagogických pracovníků a tím k výraznému snížení platových prostředků rozpočtovaných pro nepedagogické zaměstnance, což by ohrozilo provoz škol.

Věříme také, že nedojde ke snížení prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (tzv. ONIV), a budeme moci pro děti a žáky pořizovat moderní a kvalitní učební pomůcky a také například zajistit povinný plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku.

Nechceme, aby došlo k významnému snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), které by  znamenalo úbytek dělených hodin efektivních pro vzdělávání. Nyní dělíme na skupiny na obou stupních výuku jazyků a informatiky, na 2. stupni výuku tělesné a pracovní výchovy a volitelných předmětů.

Věříme, že při změně financování pozic asistentů pedagoga nedojde k dramatickému omezení finančních prostředků na tyto pozice, abychom mohli nabízet účinnou podporu dětem a žákům, kteří ji potřebují.

Doufáme také, že dojde ke slibovanému pevnému zakotvení pozic školního speciálního a sociálního pedagoga a zejména školního psychologa do struktur škol, abychom mohli žákům, kolektivům, ale i učitelům a zákonným zástupcům stabilně nabízet účinnou podporu v podobě cílené práce a konzultací.

Děkuji za pochopení a spolupráci 

 

Stanislav Novák

ředitel školy