Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Třebenice,
Paříkovo náměstí 1,
411 13 Třebenice

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace
  Paříkovo nám. 133,
  411 13, Třebenice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace
  Paříkovo nám. 133,
  411 13, Třebenice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  ředitel školy: 774 000 252
  zástupkyně ředitele: 774 000 262
  ekonomka: 773 000 260
  I.stupeň ZŠ: 773 000 271
  II.stupeň ZŠ: 773 000 272
  školní družina: 773 000 269
  mateřská škola: 773 000 268
  školní jídelna: 774 000 256

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zstrebenice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace
  Paříkovo nám. 133,
  411 13, Třebenice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  zstrebenice@zstrebenice.cz

  reditel@zstrebenice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  v3jmti4

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 94-3509380257/0100

6. IČO

71012117

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zstrebenice@zstrebenice.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): v3jmti4

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace; Paříkovo nám. 133; 411 13, Třebenice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

E-mailem: zstrebenice@zstrebenice.cz, elektronickým podáním: zstrebenice@zstrebenice.cz

Telefonicky na tel. čísle: 773 000 260

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Škola je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
  Sazebník za poskytování informací nebyl vydán.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou a mateřskou školou Třebenice, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.