Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Žákovský parlament

Žákovský parlament

Aktuální informace

 

Žákovský parlament je vzdělávací nástroj jehož prostřednictvím žáci předkládají podněty, otázky a návrhy žáků pedagogům a vedení školy. Zprostředkovávají informace mezi třídami, snaží se o spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Usilují o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy a ve výchově demokratického člověka. Pokud dojde k nějakému problému, snaží se najít optimální řešení.

Členem parlamentu může být každý žák 3. – 9. ročníku, který byl zvolen třídním kolektivem. Členství trvá jeden rok a může se každoročně opakovat. Členství je dobrovolné.

Jednání žákovského parlamentu se konají 1x týdně a to v pondělí od 13:50 do 14:35.

Koordinátor parlamentu: Mgr. Lenka Bartošová

CÍLE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

- sdělovat žákům připomínky vedení školy a učitelů

- sdělovat vedení školy připomínky žáků

- zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením a ostatními zaměstnanci školy

- spolupracovat s vedením školy

- předcházet negativnímu a rizikovému chování žáků

- informovat žáky o novinkách v průběhu roku

- aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy

- aktivně se zapojovat do akcí školy

- připravovat vlastní akce pro žáky

- prezentovat svoji práci na webových stránkách školy i školního parlamentu

- umět vyjádřit svůj názor a postoj

- umět komunikovat s dospělými, být příkladem ostatní