Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace o škole

Informace o škole

Pedagogický sbor Základní školy Třebenice chce vytvořit dětem příjemnou a přátelskou atmosféru a klidné prostředí pro práci. Neustále se snažíme vylepšovat vybavení školy a tříd, estetické prostředí školy, prostory pro volný čas a odpočinek. Všichni učitelé se na školeních seznamují s novými metodami práce tak, aby výuka byla pro žáky zábavnější a zajímavější.

Každý měsíc připravujeme pro žáky akce v rámci školy, které děti nejen pobaví, ale i poučí. Tradičně to jsou například Košťálovský běh, Velikonoční a Vánoční jarmark, Drakiáda, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Masopust, Noc s Andersenem, Dětský den, Sportovní den či Akademie. Kromě pravidelných akcí organizujeme i různé exkurze vztahující se k výuce, návštěvu divadel, čarodějné vyučování a strašidelné sklepení v prostorách naší školy, zajišťujeme účast dětí na hudebně-vzdělávacích pořadech. Pravidelně navštěvujeme školní vzdělávací programy, případně je realizujeme přímo ve škole nebo ve spolupráci se zřizovatelem na sále městského úřadu. Třídní učitelé pravidelně organizují pro většinu tříd ozdravné pobyty, pravidelně také uskutečňujeme zahraniční poznávací zájezdy (např. do Velké Británie nebo do Švédska. Ve 3. a 4. ročníku se děti mohou těšit na plaveckou výuku, na 2. stupni na lyžařský výcvik.

Ani odpoledne se děti nemusí nudit. Naše škola jim kromě dobře vybavené družiny, kde si mohou pohrát se svými kamarády nebo něco pěkného vytvořit, nabízí i řadu zájmových útvarů. Mohou si zde vyzkoušet, jak jsou zdatní ve sportu nebo jak jsou šikovní při práci. Čekají je také výlety po Českém středohoří, mohou si zahrát vlastní divadlo nebo se naučit pracovat s počítačem a přispět zajímavým článkem nebo pěkným obrázkem do našeho školního časopisu. Ve školní knihovně si mohou vybrat knihu pro volný čas podle svých zájmů.

Snažíme se, aby si děti uměly vytvořit pěkné prostředí kolem sebe, aby se samy podílely na výzdobě a vybavení školy, a naučily se tak vážit si práce své i druhých. Prostřednictvím sběru papíru v akci „Zachraňte strom“ přispěli naši žáci na vybavení přestávkového dvora. V současné době byl ze získaných prostředků zakoupen stůl na stolní tenis, již dříve stolní fotbal a trampolína. Sběr však stále pokračuje. V rámci akce „Zachraňte strom“ probíhá i soutěž o nejlepšího sběrače. Ta bývá na konci školního roku vyhodnocena a nejúspěšnější žáci získávají hodnotné ceny.

Paní učitelky se individuálně věnují dětem s poruchami učení a výslovnosti (Logopedie, pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče a klub pro žáky s OMJ), spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem v Litoměřicích. Nadaným dětem zprostředkovávají účast v předmětových soutěžích, umožňují jim změřit své síly s nadanými žáky jiných škol v okrese a kraji.