Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

Školská rada

Zástupci zřizovatele – města Třebenice
Ing. Eva Hajná hajna@mesto-trebenice.cz  

724 184 232

Ing Vítězslav Ludwig vitezslav.ludwig@seznam.cz 

736 507 270

Zástupci za pedagogické pracovníky

Mgr. Lenka Zahrádková
773 000 272
lenzah@email.cz

Mgr. Romana Burešová

(předsedkyně školské rady)

773 000 271
romi.buresova@seznam.cz
Zástupci z řad zákonných zástupců žáků

Kateřina Náhlovská
773 000 260

zs.trebenice@volny.cz

Bohumila Nietschová

777 475 034

b.nietschova@gmail.com 

 

Co děláme…

  • Školská rada jedná v zájmu dětí a jejich rodičů, pedagogů a zřizovatele.
  • Je orgán školy umožňující rodičům žáků , pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím kontrolní činnost

Zápisy z jednání ...