Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště se podílí na vytváření příznivé atmosféry ve škole, která umožňuje plnohodnotný rozvoj každého žáka. Svou pozornost soustřeďuje na předcházení vzniku rizikových forem chování žáků, napomáhá odbourávat a kompenzovat individuální výukové, výchovné i osobní problémy žáků.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Školní poradenské pracoviště mimo jiné:

  • poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům
  • podílí se na vytváření a realizuje preventivní programy zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žák
  • poskytuje přímou podporu a individuální péči žákům se specifickými poruchami učení a vadami řeči
  • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, apod.) a dalšími příslušnými institucemi

Složení školního poradenského pracoviště:

Výchovná poradkyně: Mgr. Radka Vosická

Školní metodička prevence: Mgr. Markéta Krátká

Školní psycholog: Mgr. Ivan Sobotka

Předmět speciálně pedagogické péče:  Mgr. Eva Vápeníková, Mgr. Jaroslava Vávrová, Mgr. Jana Krugová

Vedoucí logopedické poradny: Mgr. Jaroslava Vávrová, Mgr. Romana Burešová, Hana Žalovičová, Bc. Oluše Hájková

Asistent(ka) pedagoga: Petra Týlová, Veronika Scheithauerová, Ing. Kristýna Týnková Pletichová, Jitka Slunková, Libuše Kozáková, Iveta Krátká