Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Slovo na začátek nového školního roku ...

Slovo na začátek nového školního roku ...Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny jsou za námi a jako vždy byly krátké. Věřím ale, že jste si odpočinuli a že zítra 4. září společně zahájíme nový školní rok Základní školy a mateřské školy Třebenice.

Co se dělo ve škole přes prázdniny?  V budově 1. stupně proběhla rozsáhlá rekonstrukce šaten a sociálního zařízení žáků. Poslední práce byly dokončeny v neděli 3. září a budova je tak připravena na nový školní rok, za což zaslouží poděkování nejen pracovníci dodavatelské firmy, ale také naše paní uklízečky.

   IMG_20230903_164331_829[1][2].jpg       IMG_20230903_164650_870[1].jpg       IMG_20230903_164519_021[1][1].jpg

Šatny jsme vybavili novými šatními skříňkami s elektronickými zámky napojenými na informační systém školy. Žáci a děti ze třídy Ježků budou své skříňky odemykat čipem.

IMG_20230903_164828_316[1].jpg               IMG_20230903_164838_228[1].jpg

plakat.png

V oblasti výchovy a vzdělávání i nadále vyučujeme žáky základní školy podle školního vzdělávacího programu „Škola pro radost.“ Vzdělávání dětí v mateřské škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Co se děje u nás pod Košťálovem.“ V novém školním roce budeme pokračovat v tom, co je pro naši školu standardním: individuální přístup k žákům, pestrá nabídka vzdělávacích příležitostí včetně projektových dnů a zájmových kroužků. Dále budeme u dětí a žáků rozvíjet ekologické myšlení a kladný vztah k přírodě také v rámci nejrůznější projektů, do nichž se tradičně zapojujeme. Jedná se zejména o činnost Ekoškoly, program Škola pro udržitelný život a také projekt Recyklohraní.

Ještě v průběhu září a října bude probíhat rekonstrukce sportovní haly spolu s úpravami školního dvora za budovou 1. stupně. Aktuálně má hala novou betonovou podlahu jako podklad pod sportovní povrch, došlo také k přístavbě nářaďovny a zpevnění svahu mezi sportovní halou a školou.  

  IMG_20230903_170729_357[1].jpg               IMG_20230903_170805_616[1].jpg    

Do nového školního roku s námi v základní škole vstupují dvě nové paní učitelky: Mgr. Gabriela Grulichová, která bude vyučovat angličtinu a tělesnou výchovu, a Mgr. Tatiana Martišová, která bude mít na starost většinu hodin výtvarné výchovy ve třídách 2. stupně. V mateřské škole s námi zahájí nový školní rok dvě nové pedagogické pracovnice: Patricie Faustová a Eliška Richterová.

Všechny podstatné informace obdrží žáci v tradičním informačním letáčku, který bude k dispozici 4. září. Na úterý 12. září je plánována první informační rodičovská schůzka, jejíž náplní bude zejména seznámení se školním řádem, novými moduly elektronické žákovské knížky a fungováním nových šaten v budově 1. stupně.

Přeji všem žákům klidný školní rok, radost z učení a chuť se vzdělávat, všem 36 prvňáčkům úspěšný vstup mezi školáky, deváťákům kvalitní přípravu na střední školy a kolegům školu, ve které je na co se těšit. Rodičům přeji, aby do školy chodili převážně s úsměvem.

Stanislav Novák

ředitel školy