Pedagogové zajišťují podporu žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání.

Předměty speciálněpedagogické péče mohou zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám.

Předmět speciálně pedagogické péče
 
Mgr. Eva Vápeníková středa 13:15 – 14:45