Ustavující schůzeDatum konání:
7.2.2024

Dne 7. února 2024 pátou vyučovací hodinu se v obřadní síni městského úřadu v Třebenicích uskuteční slavnostní jmenování členů žákovského parlamentu. Tato událost představuje důležitý milník ve školním životě, kde se sejdou zvolení zástupci, koordinátor parlamentu a ředitel školy, aby symbolicky převzali své role a zahájili svou činnost.

Slavnostní událost bude zahájena krátkou řečí koordinátorky ŽP a ředitele školy, kteří připomenou význam účasti žáků ve školském rozhodování a podpoří jejich angažovanost ve věcech, které se jich týkají. Následně proběhne slavnostní akt složení a podepsání slibu, který symbolizuje závazek nově jmenovaných členů k práci v prospěch školní komunity a k dodržování principů spravedlnosti a respektu.

Součástí bude také slavnostní předávání jmenovacích dekretů, která potvrdí oficiální jmenování členů žákovského parlamentu. Tímto aktem se stávají plnoprávnými zástupci svých tříd a přebírají odpovědnost za prosazování zájmů svých spolužáků a spolupráci na vytváření pozitivního prostředí ve škole.

Očekáváme, že tato slavnostní událost bude inspirací pro naše žáky k aktivnímu zapojení do školního života a budování demokratického prostředí, kde se každý hlas počítá a každý má možnost ovlivnit rozhodování ve prospěch celé školní komunity.